Swoją pracę psychoterapeuty opieram na doświadczeniu, które zdobyłam biorąc udział w różnego rodzaju stażach i praktykach zawodowych, m.in.:

  • w Stowarzyszeniu Aktywnej Rehabilitacji dla osób chorujących psychicznie;
  • w Ośrodku Profilaktyki Środowiskowej dla młodzieży;
  • na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym oraz Oddziale Dziennym Rehabilitacyjnym dla osób chorujących psychicznie;
  •  w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując:

  • w Warsztatach Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych
  • w Domu Pomocy Społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
  • na oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Szpitalu Opieki Długoterminowej

Obecnie pracuję z dziećmi i ich rodzinami w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodku Rehabilitacji.